INSTÄLLD!!! Att få tillhöra

INSTÄLLD!!! Att få tillhöra

INSTÄLLDA KONSERTER / CANCELED CONCERTS

Odeum ställer in konserterna "Musicalities" och "Att få tillhöra" till följd av risk för smittspridning. Vår förhoppning är att kunna programlägga konserterna vid senare tillfälle. Vi hoppas på er förståelse för detta beslut då vårt primära fokus är att minimera risken för spridning av coronavirus.

Lunds akademiska kör sjunger sånger som handlar om etniska grupper som inte tillåtits tillhöra någon nation.

Nationalromantisk musik är en stor del av den svenska körrepertoaren där många körverk handlar om det svenska – naturen, kulturarvet och folket. Men vilka är det egentligen som har rätt att hävda sin nationalitet och uppleva sig tillhöra en nation? Hur låter sångerna från de som hamnat utanför?

Musiken hämtats från tonsättare som Jan Sandström, Toivo Kuula och Karin Rehnqvist.

2020-05-10 16:00 St Johannes Kyrka, Malmö