Personupgiftspolicy

Policyn reviderad 2019-01-14.

Denna personuppgiftspolicy tydliggör hur Lunds akademiska körförening hanterar personuppgifter för nuvarande och tidigare medlemmar, samt för icke-medlemmar som anmäler sig till föreningens aktiviteter. Särskild hantering av personuppgifter rörande samarbetspartner inom konstnärlig produktion regleras enligt separata avtal.

Vi samlar systematiskt in följande personuppgifter:

Så här använder vi medlemmars personuppgifter:

Så här använder vi tidigare medlemmars personuppgifter:

För att kunna genomföra föreningens verksamhet behandlar och lagrar vi personuppgifter även för följande ändamål och i angiven utsträckning:

I regel överförs inga personuppgifter till tredje land (land utanför EU/ESS). Detta sker endast i samband med eventuella resor till sådana länder, och då informeras berörd person vid varje tillfälle.

Personuppgiftsansvarig för Lunds akademiska körförening är dess styrelse som kan kontaktas på lak@lak.se. Den som vill få ett registerutdrag, begära rättelse eller radering kan kontakta föreningens sekreterare (genom styrelsen) eller dess IT-ansvariga på lak-www@lak.se.

Rättslig grund

Personuppgifter behandlas på rättslig grund enligt översikten nedan.

PersonuppgiftRättslig grundSparas
Namn, Kontaktuppgifter (Adress och postnummer, Telefonnummer, E-postadress)Avtal*)Tills vidare**) eller, för icke-medlem, tills aktivitetens slut
FödelsedatumAvtal*)Tills vidare**)
Stämtillhörighet, Tid personen har varit medlem, FunktionärsposterAvtal*)Tills vidare**)
Förteckning över deltagande vid aktivitet samt eventuellt stämtillhörighetAvtal*)Tills vidare**) eller, för icke-medlem, tills aktivitetens slut
Förteckning över allergier och kostpreferenserAvtal*)Tills vidare**) eller, för icke-medlem, tills aktivitetens slut
BokföringRättslig förpliktelseEnligt lag
Mötesprotokoll med deltagarförteckningAvtal*)Som längst till föreningens upplösning
Publicering av porträttbild på föreningens interna, lösenordsskyddade webbplatsSamtyckeTills vidare**)
Publicering av namn och stämma på föreningens publika webbplatsAvtal*)Som längst så länge personen är aktiv medlem
Publicering av fotografi för allmänheten på webb och i sociala medierSamtyckeSom längst så länge mediet består
Publicering av namn och stämma samt eventuellt fotografi i konsertprogram och krönika, m.m.Avtal*)Som längst så länge mediet består
Arkivering av medlemsuppgifter, inklusive kontakt-uppgifter och deltagande i föreningens aktiviteter, samt av trycksaker där medlem omnämnsIntresseavvägning – dokumentering av föreningens verksamhetSom längst till föreningens upplösning

*) ”Avtal” är den formella termen för att vi behöver behandla dessa personuppgifter för att kunna administrera föreningens verksamhet. För medlem utgör personens medlemsregistrering grund för avtalet. För icke-medlem utgör anmälan till en aktivitet grund för avtalet.

**) ”Tills vidare” innebär att personuppgiften sparas under tiden personen är medlem i föreningen. Efter att medlemskapet upphört fortsätter uppgifterna normalt att sparas i föreningens arkiv (fysiskt och elektroniskt) för dokumentation av föreningens verksamhet, som längst till föreningens upplösning. Tidigare medlem kan dock begära att lagringen upphör.

Register över behandling