Cecilia Martin-Löf

Cecilia Martin-Löf

Cecilia Martin-Löf, född 1974, är körens dirigent. Hon påbörjade sina studier vid Musikhögskolan Ingesund med piano och orkesterdirigering som huvudämnen, men sökte sig på grund av sitt växande intresse för körmusik till Kungliga Musikhögskolan i Stockholm där hon 2006 tog diplom i kördirigering under professor Anders Eby. Cecilia strävar efter att i sitt arbete förena sin stora kärlek till litteratur och i synnerhet poesi med körklangens rika färger och teknisk precision på högsta nivå.

Hon har under sin tid som yrkesverksam haft en diger karriär och lett en lång rad körer, bland annat i Uppsala domkyrka, KFUM:s kammarkör i Stockholm samt som kormästare för Gävle Symfonikör. Som frilansande dirigent har hon fått möta radiokörerna både i Stockholm och Köpenhamn, arbetat som kormästare för Malmö Symfoniorkester samt haft gästande uppdrag i Tyskland och Italien.

Idag är Cecilia ansvarig för körverksamheten vid Lunds universitet där hon leder ensemblerna Lunds akademiska kör och Palaestra Vokalensemble, och även undervisar i kördirigering vid Musikhögskolan i Malmö. Hon är en efterfrågad pedagog och dirigent såväl i Sverige som i övriga Europa.