Alumni

Alumniförteckning

Lunds akademiska körförening jobbar hela tiden med att uppdatera sin förteckning över forna medlemmar i kören. Främst syftar detta register till att kontakta gamla korister när det vankas jubileumsbal. Denna förteckning är dock långt ifrån fullständig. Därför, om du har varit medlem i kören, vill vi gärna veta vem du är! Skicka ett e-brev till alumni@lak.se och ange följande uppgifter, så lovar vi att höra av oss! Meddela även gärna alla gamla LAK-vänner du fortfarande har kontakt med om denna sida. Inga uppgifter blir tillgängliga för allmänheten utan kan bara behandlas av vår adressregisteransvarig.

Stödmedlemskap

Vi blir dessutom väldigt glada om du vill vara stödmedlem! Som medlem får du gratis inträde till våra jul- och vårkonserter (eller motsvarande) och inbjudan till våra jul- och vårfester. Kan du inte komma på julfesten så skickar vi dig LAK:s årskrönika i ett kuvert med reguljärpost.

Stödmedlemskap kostar 100 kronor för ett år. Bli medlem genom att betala in medlemsavgiften till föreningens bankgiro 5453-4342 och glöm inte att ange ditt namn och din adress (reguljär och gärna elektronisk) i meddelandefältet på din inbetalning.

Välkommen tillbaka till LAK!